RB 32/2014 Zbycie akcji LPP SA

 

Zbycie akcji LPP SA

 

Raport bieżący nr: 32/2014
Data: 25.11.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że 24 listopada 2014 roku sprzedał on 318 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 8.999 zł. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB32 2014 Zbycie akcji LPP SA 25.11.2014 (plik .pdf)

RB 31/2014 Aneks do znaczącej umowy

 

Aneks do znaczącej umowy

 

Raport bieżący nr: 31/2014
Data: 21.11.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, ze w dniu 21 listopada 2014 roku został podpisany pomiędzy LPP SA a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy kredytu (linia wielozadaniowa) zawarta 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 280 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 190 mln zł, w formie akredytyw do 280 mln zł, zaś w formie gwarancji do 140 mln zł. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znacząca jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB31 2014 Aneks do znaczącej umowy – 21.11.2014 (.pdf)

RB 30/2014 Aneks do znaczącej umowy

 

Aneks do znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 30/2014
Data: 20.11.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, ze w dniu 20 listopada 2014 roku został podpisany pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawarty 13 grudnia 2011roku. Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 170 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 170 mln zł, w formie akredytyw do 170 mln zł, zaś w formie gwarancji do 40 mln zł. Powyższą umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znacząca jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB30 2014 – Aneks do znaczącej umowy 20.11.2014 (plik .pdf)

RB 29/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2014 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 29/2014
Data: 03.11.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 463 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku o około 20%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była na poziomie zbliżonym do marży zrealizowanej w październiku roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2014 roku wyniosła ok. 3.823 mln zł. Przychody te były wyższe o 18% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2014 roku (.pdf)

Dział Inwestycji

Negocjujemy warunki umów, projektujemy wystrój salonów i koordynujemy przebieg ich otwarcia w kraju i za granicą. Bez inwestycji nie byłoby rozwoju. Jednym z najważniejszych zadań działu jest projektowanie, budowa i aranżacja nowych salonów w Polsce i za granicą oraz dbałość o istniejące punkty sprzedaży. W tym dziale potrzebna jest szybkość, sumienność i kreatywność. Wielkie znacznie ma też znajomość języków obcych i wykształcenie techniczne.