RB 29/2016 Zbycie akcji LPP SA

 

Zbycie akcji LPP SA       


Raport bieżący nr: 29/2016

Data: 31.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 31 maja 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia w dniu 30 maja 2016 roku 70 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.494,87 zł o łącznej wartości 384.641,10 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 29 2016 – Zbycie akcji LPP SA

RB 28/2016 Nabycie akcji LPP SA

 

Nabycie akcji LPP SA


Raport bieżący nr: 28/2016

Data: 23.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia w dniu 20 maja 2016 roku 70 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.155,36 zł o łącznej wartości 360.875,80 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 28 2016 – Nabycie akcji LPP SA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (17.06.2016)

Ogłoszenie ZWZA LPP SA

Informacja o braku transmisji obrad WZA

Projekty uchwał ZWZA LPP SA

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo WZA osoba fizyczna

Pełnomocnictwo WZA osoba prawna

Uchwała RN w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2015 roku

Uchwała RN w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2015 polityki charytatywnej i sponsoringowej

Uchwała RN w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności

Uchwały RN LPP SA

Uchwała Zarządu w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015

Uchwały ZWZA LPP SA

RB 27/2016 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 27/2016

Data: 20.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 17 czerwca 2016 roku.

 

RB 27 2016 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 27 Załącznik – Projekty uchwał ZWZA LPP SA

RB 26/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA     


Raport bieżący nr: 26/2016

Data: 20.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 17 czerwca 2016 roku.

 

RB 26 2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 26 Załącznik – Zwołanie ZWZA LPP SA

RB 25/2016 Zbycie akcji LPP SA

 

Zbycie akcji LPP SA     


Raport bieżący nr: 25/2016

Data: 13.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Subfundusz EQUES Akcji, wydzielony w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia 15 sztuk akcji LPP SA w dniu 13 maja 2016 roku, w cenie jednostkowej 4.999,33 zł o łącznej wartości 74.989,95 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 25 2016 Zbycie akcji LPP SA