RB 43/2016 Zawarcie umowy o współpracę

 

Zawarcie umowy o współpracę


Raport bieżący nr: 43/2016

Data: 08.08.2016

Godzina: 15:37

 

Zarząd LPP SA (Emitent) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2016 roku pomiędzy Emitentem a firmą z grupy Rapa Torg Group z siedzibą w Mińsku (Białoruś) zawarta została umowa o współpracę na zasadzie franczyzy. Na mocy zawartej umowy w pierwszej połowie 2017 roku w Galerii Mińsk Mall zostanie otwarty pierwszy salon RESERVED na Białorusi. W salonie o powierzchni ok. 2 tys. m kw. będzie prowadzona sprzedaż pełnej oferty marki RESERVED. Emitent planuje w ciągu dwóch lat otwarcie w stolicy Białorusi do trzech sklepów tej marki. Zawarcie ww. umowy stanowi realizację strategii Grupy Kapitałowej LPP w zakresie ekspansji na nowe rynki takie jak kraje Europy Zachodniej, Bałkany, Bliski Wschód oraz Białoruś i Kazachstan.

 

RB 43 2016 Zawarcie umowy o współpracę

 

RB 42/2016 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2016 roku

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2016 roku     

  


Raport bieżący nr: 42/2016

Data: 04.08.2016

Godzina: 12:54

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA.

Drugi kwartał 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 1 502 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 749 mln PLN,
 • Pozostała działalność operacyjna: -12 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 651 mln PLN,
 • EBITDA: 152 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 85 mln PLN,
 • Działalność finansowa: 3 mln PLN,
 • Zysk brutto: 87 mln PLN,
 • Podatek: -1 mln PLN,
 • Zysk netto: 89 mln PLN

 

Pierwsze półrocze 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 2 677 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 1 291 mln PLN,
 • Pozostała działalność operacyjna: – 22 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 1 246 mln PLN,
 • EBITDA: 151 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 22 mln PLN,
 • Działalność finansowa: – 2 mln PLN,
 • Zysk brutto: 19 mln PLN,
 • Podatek: – 4 mln PLN,
 • Zysk netto: 24 mln PLN

Wybrane dane bilansowe na 30.06.2016:

 • Stan zapasów: 1 444 mln PLN (około 1 665 PLN/m2)
 • Zadłużenie z tyt. kredytów: 859 mln PLN
 • Środki pieniężne: 220 mln PLN

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2016 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

 

RB 42 2016 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2016 roku

 

RB 41/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2016 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu 2016 roku     


Raport bieżący nr: 41/2016

Data: 01.08.2016

Godzina: 14:31

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok.535 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku o około 21%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 38% i była o ok. 8 p.p. niższa od marży zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2016 roku wyniosła 3.209 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w lipcu 2016 wyniosły ok. 10 mln zł i były wyższe o ok. 170% od sprzedaży zrealizowanej w lipcu 2015.

Narastająco w okresie styczeń – lipiec 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 78 mln zł i była wyższa o ok. 100% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lipca wyniosła ok. 872 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec lipca ubiegłego roku.

 

RB 41 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lipcu