RB 05/2018 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2017 oraz za 2017 rok

 

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2017 oraz za 2017 rok

 

Raport bieżący nr: 05/2018

Data: 16.02.2018

Godzina: 18:27

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA:

1) za IV kwartał 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży: 2.148 mln PLN,

Zysk brutto na sprzedaży: 1.246 mln PLN,

Koszty SG&A: 862 mln PLN,

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 373 mln PLN,

Zysk netto: 302 mln PLN

 

2) narastająco za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku:

Przychody ze sprzedaży: 7.029 mln PLN,

Zysk brutto na sprzedaży: 3.719 mln PLN,

Koszty SG&A: 3.100 mln PLN,

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 575 mln PLN,

Zysk netto: 444 mln PLN

 

Wybrane dane bilansowe na 31.12.2017:

Stan zapasów: 1.470 mln PLN (około 1.484 PLN/m2)

Zadłużenie z tyt. kredytów: 198 mln PLN

Środki pieniężne: 516 mln PLN

 

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrost przychodów ze sprzedaży w IV kwartale wyniósł 16%, a w całym 2017 rok 17%. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w IV kwartale 2017 wzrosła o 12,9%, zaś narastająco za 4 kwartały 2017 wzrosła o 10,1%.

Marża handlowa w IV kwartale wyniosła 58,0%, za cały rok 2017: 52,9%.

Zysk operacyjny za IV kwartał 2017 roku wyniósł 373 mln zł wobec 199 mln zł przed rokiem, a za cały rok wyniósł 575 mln zł wobec 226 mln zł przed rokiem.

Saldo przychodów i kosztów finansowych było ujemne zarówno za IV kwartał jak i za cały 2017 i wynosiło odpowiednio: -25 mln zł oraz -15 mln zł.

W IV kwartale 2017 GK LPP wypracowała zysk w wysokości 302 mln zł, a za cały rok 444 mln zł.

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 14 marca 2018 roku.

 

RB 05 2018 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2017 oraz za rok 2017