RB 20/2018 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2018     

                                                                                             
Raport bieżący nr: 20/2018

Data: 01.10.2018

Godzina: 18:03

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za III kwartał 2018 roku:

• Przychody ze sprzedaży: 2 050 mln PLN (wzrost o 13% r/r),

• Zysk brutto na sprzedaży: 1 050 mln PLN (wzrost o 18% r/r),

• Koszty operacyjne: 910 mln PLN (wzrost o 17% r/r),

• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 125 mln PLN (wzrost o 21% r/r),

• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w III kwartale 2018 roku wzrosły o 3,6%,

• Powierzchnia handlowa na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 1 036 tys. m2 (wzrost o 10% r/r).

Dane narastająco za 3 kwartały 2018 roku:

• Przychody ze sprzedaży: 5 680 mln PLN (wzrost o 16% r/r),

• Zysk brutto na sprzedaży: 2 987 mln PLN (wzrost o 21% r/r),

• Koszty operacyjne: 2 622 mln PLN (wzrost o 17% r/r),

• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 319 mln PLN (wzrost o 58% r/r).

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu LPP na dzień 1 października 2018 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 20 listopada 2018 roku.

 

RB 20 2018 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2018