LPP SA – Kariera – Dla Studentów – Program Ambasador edycja 2018 – Janek Szerbiak

Janek Szczerbiak

21 lat

Student Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku grafika. Współpracę z LPP rozpoczął w 2015 roku jako pracownik salonu Reserved, co doprowadziło go do objęcia funkcji Asystenta Kierownika, a następnie do rozpoczęcia działalności na stanowisku Ambasadora LPP. Zdobyta wiedza podczas pracy w salonie wzbudziła w nim szersze spojrzenie oraz pasję do mody. Nowinki oraz trendy panujące w modzie wykorzystuję nie tylko w ubiorze lecz z tym czym zajmuję się na co dzień. Jego celem zawodowym jest praca jako grafik projektant. Wolne chwile wykorzystuję do tworzenia fotografii modowej oraz przeglądania blogów o tej tematyce. Prawdziwą przyjemność sprawia mu nawiązywanie nowych znajomości oraz uczestnictwo w różnego typu eventach.

LPP SA – Kariera – Dla Studentów – Program Ambasador edycja 2018 – Monika Pieczonka

Monika Pieczonka

20 lat

Studentka pierwszego roku Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od roku związana z pracą w salonach Reserved. Pełna entuzjazmu, energii i chęci do działania na wielu płaszczyznach. Czujny obserwator najnowszych trendów wywodzących się zarówno z największych światowych domów mody jak i ulicznych stylizacji. Aktywny działacz ruchów proekologicznych i zero waste. W wolnych chwilach dużo spaceruje, gotuje i uwielbia spoglądać w gwiazdy.

RB 04/2019 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy

Raport bieżący nr: 04/2019

Data: 25.03.2019

Godzina: 17:03

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 110 065 020,00 PLN tj. 60,00 PLN na jedną akcję (kwota na jedną akcję uwzględnia założenie przyznania przez Radę Nadzorczą LPP SA akcji w ramach programu motywacyjnego).

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na 18 czerwca 2019 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2019 roku.

 

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

RB-04-2019-Informacja-na-temat-dywidendy