RB 11/2019 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2019 roku

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2019 roku

Raport bieżący nr: 11/2019

Data: 01.07.2019

Godzina: 17:16

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA, sporządzone z uwzględnieniem MSSF16.

Drugi kwartał 2019 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 2 220 mln PLN (wzrost o 8%),
  • Zysk brutto na sprzedaży: 1 315 mln PLN (wzrost o 7%),
  • Koszty SG&A: 965 mln PLN (wzrost o 8%),
  • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 330 mln PLN (wzrost o 6%),

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w II kwartale 2019 roku wzrosły o 1,3%. Powierzchnia handlowa na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 1 134 tys. m2 (wzrost o 10% r/r).

Pierwsze półrocze 2019 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 4 048 mln PLN (wzrost o 11,5%),
  • Zysk brutto na sprzedaży: 2 108 mln PLN (wzrost o 9%),
  • Koszty SG&A: 1 839 mln PLN (wzrost o 7,5%),
  • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 230 mln PLN (wzrost o 18,5%),

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego GK LPP za I półrocze 2019 roku, który będzie znany po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. Ostateczny wynik finansowy zależeć będzie od pojawienia się dodatkowych informacji, które nie są znane na dzień sporządzania prognozy oraz od ewentualnego tworzenia dodatkowych rezerw lub odpisów na koniec II kwartału 2019.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 12 września 2019 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

RB 11 2019 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2019 roku