Raporty bieżące

RB 15/2011 Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA

11.05.2011

 

Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA                                                                                                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 15/2011

Data: 11.05.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 10 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie od podziału i przeznaczeniu na kapitał zapasowy zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2010. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tym samy wniosek Zarządu, aby zysk netto Spółki za rok 2010 w kwocie 148.871.872,99 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

 

RB 15 2011 Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA