Raporty bieżące

RB 30/2014 Aneks do znaczącej umowy

20.11.2014

 

Aneks do znaczącej umowy

Raport bieżący nr: 30/2014
Data: 20.11.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, ze w dniu 20 listopada 2014 roku został podpisany pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawarty 13 grudnia 2011roku. Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 170 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 170 mln zł, w formie akredytyw do 170 mln zł, zaś w formie gwarancji do 40 mln zł. Powyższą umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znacząca jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB30 2014 – Aneks do znaczącej umowy 20.11.2014 (plik .pdf)