Raporty bieżące

RB 31/2014 Aneks do znaczącej umowy

21.11.2014

 

Aneks do znaczącej umowy

 

Raport bieżący nr: 31/2014
Data: 21.11.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, ze w dniu 21 listopada 2014 roku został podpisany pomiędzy LPP SA a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy kredytu (linia wielozadaniowa) zawarta 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 280 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 190 mln zł, w formie akredytyw do 280 mln zł, zaś w formie gwarancji do 140 mln zł. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znacząca jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB31 2014 Aneks do znaczącej umowy – 21.11.2014 (.pdf)