Raporty bieżące

RB 01/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2010 roku

03.01.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2010 roku                    


Raport bieżący nr: 01/2011

Data: 03.01.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 248 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2009 roku o 18 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 57% i była niższa od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego o ok. 8 punktów procentowych.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 roku wyniosła około 2.068 mln zł. Przychody te były wyższe o 3 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Na wartość przychodów zrealizowanych w grudniu 2010 roku miał wpływ jednorazowy czynnik w postaci sprzedaży całości zapasów magazynowych towarów marek Esotiq i Henderson o wartości 16 mln zł do podmiotu zewnętrznego, który będzie kontynuował handel towarami ww. marek w przyszłości. Bez uwzględniania tej transakcji sprzedaż w grudniu 2010 była wyższa o ponad 10% od sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2009 roku, zaś marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 61%.

 

RB 01 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2010 roku