Raporty bieżące

RB 01/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2016 roku

02.01.2017

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2016 roku       


Raport bieżący nr: 01/2017

Data: 02.01.2017

Godzina: 15:50

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 737 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku o około 13%. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 51% i była na poziomie zbliżonym do marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego.

Jednocześnie Spółka informuje, że wyniki grudnia 2016 roku zostaną obciążone jednorazową operacją hurtowej sprzedaży zapasów starych kolekcji z magazynów polskich i zagranicznych do zewnętrznego odbiorcy. Po uwzględnieniu tej operacji w wynikach grudnia, sprzedaż w ostatnim miesiącu 2016 wyniesie ok. 756 mln zł (wzrost o 16% r/r). Na skutek tego, marża brutto na sprzedaży grudniowej obniży się do poziomu ok. 36%. Decyzja o hurtowej sprzedaży zapasów starych kolekcji (dotyczy to w większości towarów z sezonów AW15 i SS16) podyktowana jest zmianą polityki zarządzania towarem i dbałością o wizerunek marek LPP. Nowe podejście do wyprzedaży oznacza rezygnację z ponownego wprowadzania do sklepów na okres wyprzedaży – modeli z poprzednich sezonów.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2016 roku (wliczając jednorazową operację hurtowej sprzedaży starych kolekcji) wyniosła ok. 6.021 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w grudniu 2016 wyniosły ok. 26 mln zł i były wyższe o ok. 130% od sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2015. Narastająco w okresie styczeń – grudzień 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 173 mln zł i była wyższa o ok. 118% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec grudnia 2016 roku wyniosła ok. 919 tys. m kw i była większa o ok. 9% od powierzchni handlowej na koniec grudnia ubiegłego roku.

 

RB 01 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2016 roku