Raporty bieżące

RB 02/2009 Uzupełnienie do raportu bieżącego 02/2009

06.01.2009

 

Uzupełnienie do raportu bieżącego 02/2009   

                                                                                                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 02/2009

Data: 06.01.2009

 

 

W uzupełnieniu raportu bieżącego 2/2009 Zarząd LPP SA informuje, że podmiotem z którym zostały zawarte opisane umowy najmu lokali w Galerii Jurajskiej jest GTC Galeria CTWA Sp. z o.o.

 

RB 02 2009 Uzupełnienie do raportu bieżącego RB 02 2009