Raporty bieżące

RB 04/2009 Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji spółki Artman SA

26.01.2009

 

Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji spółki Artman SA                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 04/2009

Data: 26.01.2009

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2009 roku, LPP SA działając za pośrednictwem Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 82 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ogłosiła publicznie treść żądania przymusowego wykupu akcji spółki Artman Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Bagrowa 7, 30-733 Kraków, KRS 0000180735 („Artman”), od pozostałych akcjonariuszy Artman, po cenie 92,65 zł za jedną akcję Artman, w związku z planowanym nabyciem przez LPP SA pozostałych 15 951 akcji Artman (dalej „Przymusowy Wykup”).

Dzień Przymusowego Wykupu, o którym mowa powyżej, został ustalony na 30 stycznia 2009 roku.

W załączeniu przekazujemy treść żądania wykupu.

 

RB 04 2009 Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji spółki Artman SA

RB 04 Załącznik – Żądanie wykupu