Raporty bieżące

RB 05/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2012 roku

01.02.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2012 roku

 

Raport bieżący nr: 05/2012

Data: 01.02.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2012 roku przez GK LPP wyniosły 236 mln złotych i były wyższe od osiągniętych w styczniu 2011 roku o 28%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła ok. 45% i była wyższa od zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy.

 

RB 05 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2012 roku