Raporty bieżące

RB 05/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

26.01.2016

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku          


Raport bieżący nr: 05/2016

Data: 26.01.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

1. Raporty roczne:

Raport roczny 2015: 22.04.2016

Skonsolidowany raport roczny 2015: 22.04.2016

 

2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2016 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Raport półroczny za I półrocze 2016 roku: 30.08.2016

 

3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2015: 19.02.2016

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2016: 12.05.2016

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2016: 14.11.2016

 

RB 05 2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku