Raporty bieżące

RB 13/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku

02.04.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku                 


Raport bieżący nr: 13/2012

Data: 02.04.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 242 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2011 roku o około 42%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 61% i była zbliżona do marży zrealizowanej w marcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2012 roku wyniosła ok. 651 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 30% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 13 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku