Raporty bieżące

RB 15/2012 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 rok

26.04.2012

 

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 rok                                                                                                                                                                                              

Raport bieżący nr: 15/2012

Data: 26.04.2012

 

 

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku. Przyczyną korekty raportu była aktualizacja wyniku jednostki dominującej oraz zmiana prezentacji danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Uprzednio omyłkowo część kosztów sprzedaży zaprezentowano w kosztach ogólnych.

Wprowadzenie korekty spowodowało zwiększenie zysku netto GK LPP SA w IV kwartale o 900 tys. zł. czyli o 0,7%.

 

RB 15 2012 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 rok