Raporty bieżące

RB 16/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

14.06.2013

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                   

Raport bieżący nr: 16/2013

Data: 14.06.2013

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 14 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 16 2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 16 2013 Załącznik – Uchwały WZA LPP 2013