Raporty bieżące

RB 16/2018 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

20.07.2018

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce          

                                                                                              
Raport bieżący nr: 16/2018

Data: 20.07.2018

Godzina: 17:17

                                                                      

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…) zawiadomienia dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekazane m.in. przez głównych akcjonariuszy Spółki Pana Marka Piechockiego oraz Pana Jerzego Lubiańca.

Zawiadomienia złożone zostały w związku z realizacją procesu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółki oraz sukcesji pokoleniowej poprzez powołanie przez nich do życia dwóch fundacji, tj. fundacji Semper Simul oraz fundacji Sky.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z treścią zawiadomień, w związku z przeprowadzonym procesem na rzecz ww. fundacji przeniesione zostały akcje Spółki należące do ww. głównych akcjonariuszy, jak również nabyte zostały akcje od dwóch funduszy zarządzanych przez TFI Forum SA. W wyniku powyższego, po rozliczeniu operacji, fundacja Semper Simul Foundation uzyska 31,52% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, natomiast fundacja Sky Foundation 28,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– zawiadomienie od Pana Marka Piechockiego o zbyciu akcji Spółki,

– zawiadomienia od Semper Simul Foundation o nabyciu akcji Spółki,

– zawiadomienie od FORUM TFI SA o zbyciu akcji Spółki,

– zawiadomienie od Pana Jerzego Lubiańca o zbyciu akcji Spółki,

– zawiadomienia od Sky Foundation o nabyciu akcji Spółki.

 

RB 16 2018 – Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Marek Piechocki

Semper Simul

Forum notyfikacja o zmniejszeniu udziału LPP 2018.07.20

Jerzy Lubianiec

Sky