Raporty bieżące

RB 17/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2010 roku

01.06.2010

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2010 roku       


Raport bieżący nr: 17/2010

Data: 01.06.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 156 mln złotych i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych w maju 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 3%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 57% i była wyższa o 3 punkty procentowe od zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2010 roku wyniosła około 722 mln zł. Przychody te były niższe o 6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 17 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2010 roku