Raporty bieżące

RB 19/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2010 roku

25.06.2010

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2010 roku

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 19/2010

Data: 25.06.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 25 czerwca 2010 roku:

1) Marek Piechocki 1.024.390 głosów co stanowiło 43,76% liczby głosów na WZA i 32,52% w ogólnej liczbie głosów

2) Jerzy Lubianiec 926.338 głosów co stanowiło 39,57% liczby głosów na WZA i 29,40% w ogólnej liczbie głosów

3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK 157.962 głosów co stanowiło 6,75% liczby głosów na WZA i 5,01% w ogólnej liczbie głosów

4) ING Otwarty Fundusz Emerytalny 130.000 głosów co stanowiło 5,55% liczby głosów na WZA i 4,13% w ogólnej liczbie głosów

 

RB 19 2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2010 roku