Raporty bieżące

RB 21/2010 Informacja na temat dywidendy

25.06.2010

 

Informacja na temat dywidendy         

                                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 21/2010

Data: 25.06.2010

 

 

Zarząd spółki LPP informuje, że w dniu 25 czerwca 2010 roku uchwałą nr 23 ZWZA podjęto decyzję o wypłacie dywidendy.

Decyzją ZWZA zysk wypracowany w 2009 roku zostanie przeznaczony na dywidendę oraz kapitał zapasowy. Na dywidendę zostanie przeznaczona kwota 86.443.950,00 zł co odpowiada kwocie 50,00 zł na jedna uprawnioną akcję, zaś kwota 35.370.279,78 zł zwiększy kapitał zakładowy.

Dniem, według którego ustalona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za rok 2009 będzie 15 września 2010 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie 4 października 2010 roku.

 

RB 21 2010 Informacja na temat dywidendy