Raporty bieżące

RB 23/2012 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

30.05.2012

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 23/2012

Data: 30.05.2012

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA LPP SA zwołanego na 25 czerwca 2012 roku.

 

RB 23 2012 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 23 Załącznik – Projekty uchwał