Raporty bieżące

RB 23/2013 Nabycie akcji LPP SA

08.07.2013

 

Nabycie akcji LPP SA

 

Raport bieżący nr: 23/2013

Data: 08.07.2013

 

 

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP S.A. o tym, że 4 lipca 2013 roku nabył on 16 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 6.999,90 zł, oraz 12 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 7.000,00 zł. Transakcje zostały przeprowadzone w trakcie sesji na GPW.

 

RB 23 2013 Nabycie akcji LPP SA