Raporty bieżące

RB 24/2010 Treść teksu jednolitego statutu

30.07.2010

 

Treść teksu jednolitego statutu          

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 24/2010

Data: 30.07.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości tekst jednolity statutu spółki LPP SA uwzględniający zmiany zgodne z uchwałami podjętymi przez ZWZA 25 czerwca 2010 roku.

 

RB 24 2010 Treść tekstu jednolitego statutu

RB 24 Załącznik – Statut