Raporty bieżące

RB 26/2013 Aneks do znaczącej umowy

05.08.2013

 

Aneks do znaczącej umowy                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 25/2013

Data: 05.08.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 5 sierpnia 2013 zostały podpisane aneksy do umów: umowy kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) oraz do umowy ramowej o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartych 13 grudnia 2011 pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA.

Na mocy tych aneksów określono: łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów linii wielozadaniowej wynosi 75 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 75 mln zł, w formie akredytyw do 75 mln zł, zaś w formie gwarancji do 30 mln zł; łączna wartość akredytyw otwieranych w ciężar linii rewolwingowej wynosi do 21,5 mln USD.

 

Termin spłaty kredytów w linii wielozadaniowej upływa 13 lipca 2015 roku, zaś termin płatności akredytyw otwieranych w ramach linii rewolwingowej nie może być późniejszy niż 10 lipca 2015 roku. Łączna wartość ww. umów w dniu podpisania aneksów przez LPP SA i Bank Handlowy w Warszawie SA wynosi ok. 143,3 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 26 2013 Aneks do znaczącej umowy