Raporty bieżące

RB 27/2015 Korekta RB 27/2015

29.06.2015

 

Korekta RB 27/2015


Raport bieżący nr: 27/2015

Data: 29.06.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w RB 27/2015 omyłkowo podano niepoprawny udział głosów na WZA akcjonariuszy. Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć:

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 roku:

1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 36,5% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 36,5% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 200.728 głosów co stanowiło 8,4% liczby głosów na WZA i 6,2% w ogólnej liczbie głosów,

4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 139.000 głosów co stanowiło 5,8% liczby głosów na WZA i 4,3% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 27 2015 – Korekta 2 RB 27 2015