Raporty bieżące

RB 29/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

20.08.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 29/2021
Data: 20.08.2021
Godzina: 14:09

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku otrzymał od Presentme Holding Limited oraz Semper Simul Foundation (podmiotów blisko związanych z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu – Marcinem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 29 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 29 2021 – zawiadomienie 19 MAR Presentme Holding Limited

Załącznik RB 29 2021 – zawiadomienie 19 MAR Semper Simul Foundation