Raporty bieżące

RB 30/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2012 roku

02.07.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2012 roku

 

Raport bieżący nr: 30/2012

Data: 02.07.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 266 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2011 roku o ok. 36%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 54% i była niższa od zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego o około cztery punkty procentowe.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2012 roku wyniosła ok. 1.418 mln zł. Przychody te były wyższe o 31% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 30 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2012 roku