Raporty bieżące

RB 31/2012 Zbycie i nabycie akcji LPP SA przez Członka Rady Nadzorczej

09.07.2012

 

Zbycie i nabycie akcji LPP SA przez Członka Rady Nadzorczej                                                                                                                                          

Raport bieżący nr: 32/2012

Data: 09.07.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym jeden z członków Rady Nadzorczej poinformował Spółkę w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, o transakcjach: – sprzedaży 298 akcji, po średniej cenie 3491,66 zł, oraz – zakupu 300 akcji, po średniej cenie 3493,04 zł.

Zbycie i nabycie wyżej wymienionych akcji nastąpiło poprzez transakcje sesyjne na GPW i miało miejsce w dniu 9 lipca 2012 roku.

 

RB 31 2012 Zbycie i nabycie akcji LPP SA przez Członka RN