Raporty bieżące

RB 33/2011 Aneks do znaczącej umowy

05.08.2011

 

Aneks do znaczącej umowy     

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 33/2011

Data: 05.08.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 05 sierpnia 2011 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej 24 czerwca 2005 roku pomiędzy LPP SA a PKO BP SA.

Na mocy tego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 130 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 100 mln zł, w formie akredytyw do 60 mln zł, zaś w formie gwarancji do 60 mln zł.

Okres wykorzystania limitu upływa 23 czerwca 2012 roku z możliwością przedłużenia na kolejne okresy do dnia 23 czerwca 2014 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 33 2011 Aneks do znaczącej umowy