Raporty bieżące

RB 35/2017 Zawarcie umowy o współpracę

24.08.2017

Zawarcie umowy o współpracę

                                                                                              
Raport bieżący nr: 35/2017

Data: 24.08.2017

Godzina: 17:01

 

Zarząd LPP SA (Emitent) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku pomiędzy Emitentem a firmą H&O Fashion Chains Ltd z siedzibą w Izraelu zawarta została umowa o współpracę na zasadzie franczyzy.

Na mocy zawartej umowy w 2018 roku zostaną otwarte pierwsze trzy salony marki RESERVED w Izraelu.

Zawarcie ww. umowy stanowi realizację strategii Grupy Kapitałowej LPP w zakresie ekspansji na nowe rynki.

 

RB 35 2017 – Zawarcie umowy o współpracę