Raporty bieżące

RB 37/2011 Rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW

16.08.2011

 

Rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW      

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 37/2011

Data: 16.08.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2011 roku otrzymał komunikat działu operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA o tym, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku nastąpi rejestracja 16.169 akcji serii K LPP SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem „PLLPP0000011” na podstawie Uchwały Zarządu KDPW SA nr 186/11 z 8 marca 2011 roku.

 

RB 37 2011 Rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW