Raporty bieżące

RB 37/2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2013 roku

02.12.2013

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2013 roku

 

Raport bieżący nr: 37/2013

Data: 02.12.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 351 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2012 roku o około 43%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 61% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2013 roku wyniosła ok. 3.585 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 37 2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2013 roku