Raporty bieżące

RB 42/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2012 roku

01.10.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2012 roku

 

Raport bieżący nr: 42/2012

Data: 01.10.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2012 roku przez GK LPP SA przekroczyły 278 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2011 roku o ok 42%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była mniejsza od zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego o około 2 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2012 roku wyniosła ok. 2 256 mln zł. Przychody te były wyższe o 32% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 42 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2012 roku