Raporty bieżące

RB 44/2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2012 roku

02.11.2012

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2012 roku                            


Raport bieżący nr: 44/2012

Data: 02.11.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 302 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2011 roku o około 15%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była niższa o ok. 2 punkty procentowe od zrealizowanej w październiku roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2012 roku wyniosła ok. 2.560 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 30% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 44 2012 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2012 roku