Raporty bieżące

RB 44/2017 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

19.10.2017

Informacja o transakcji na akcjach emitenta         

                                                                           

Raport bieżący nr: 44/2017

Data: 19.10.2017

Godzina: 14:08

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 października 2017 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki LPP SA przez Panią Alicję Milińską pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce na stanowisku Główna Księgowa.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

RB 44 2017 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR