Raporty bieżące

RB 45/2011 Aneks do umowy znaczącej

06.10.2011

 

Aneks do umowy znaczącej   

                                                                                                          

Raport bieżący nr: 45/2011

Data: 06.10.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 06 października 2011 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a Fortis Bankiem Polska SA 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu limit kredytowy został podwyższony do kwoty 130 mln złotych, a bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 18 grudnia 2012 roku.

Limit umowy wynoszący 130 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 70 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 130 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 30 mln złotych.

Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 45 2011 Aneks do umowy znaczącej