Raporty bieżące

RB 46/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

20.10.2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 46/2017

Data: 20.10.2017

Godzina: 13:45

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 20 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

Emitent informuje jednocześnie, iż odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzenie głosowań w toku obrad przy użyciu systemu elektronicznego obsługiwanego przez profesjonalny podmiot.

 

RB 46 2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 46 2017 – Załącznik Uchwały podjęte przez NWZA LPP SA