Raporty bieżące

RB 48/2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

25.09.2009

 

Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 48/2009

Data: 25.09.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 25 września 2009 roku podpisano aneks do umowy o limicie wierzytelności zawartej pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA 12 lipca 2002 roku.   Na mocy aneksu, łączna wartość limitu została zmniejszona z 130 mln zł do 80 mln zł. Najważniejsze produkty z jakich LPP może korzystać w ramach umowy, przy założeniu, że wartość ich łącznego wykorzystanie nie przekroczy 80 mln zł, to:

1) akredytywy – do 80 mln zł – z dniem zakończenia do 30 września 2011 roku,

2) gwarancje bankowe do 20 mln USD – z dniem ważności do 30 września 2011 roku,

3) kredyt w rachunkach bieżącym i rewolwingowy – do 80 mln zł, z dniem spłaty do 30 września 2011 roku.

Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunków LPP SA prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska SA. Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 48 2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA