Raporty bieżące

RB 50/2012 Aneks do umowy znaczącej

18.12.2012

 

Aneks do umowy znaczącej

                                                                                                                                 

Raport bieżący nr: 50/2012

Data: 18.12.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a BNP Paribas Bank Polska SA 14 kwietnia 2004 roku. Na mocy tego aneksu limit kredytowy został podwyższony do kwoty 180 mln złotych, a bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 16 grudnia 2013 roku. Limit umowy wynoszący 180 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 96 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 180 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 30 mln złotych.

Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 50 2012 Aneks do umowy znaczącej