Raporty bieżące

RB 52/2016 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2016 roku

27.10.2016

 

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2016 roku


Raport bieżący nr: 52/2016

Data: 27.10.2016

Godzina: 22:39

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA:

1) za III kwartał 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 1 488 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 701 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 662 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 4,8 mln PLN,
 • Strata brutto: 3 mln PLN,
 • Strata netto: 6 mln PLN

 

2) narastająco za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 4 166 mln PLN,
 • Zysk brutto na sprzedaży: 1 992 mln PLN,
 • Koszty SG&A: 1 909 mln PLN,
 • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 27 mln PLN,
 • Zysk brutto: 16,7 mln PLN,
 • Zysk netto: 17,7 mln PLN

 

Wybrane dane bilansowe na 30.09.2016:

 • Stan zapasów: 1 438 mln PLN (około 1 664 PLN/m2)
 • Zadłużenie z tyt. kredytów: 913 mln PLN
 • Środki pieniężne: 266 mln PLN

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2016 wyniósł 18% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w III kwartale 2016 wzrosła o 9,2%, zaś narastająco za 3 kwartały 2016 wzrosła o 7%.

Marża handlowa w III kwartale wyniosła 47,1% i była niższa o 5,5 p.p. rok do roku, z powodu znaczących wyprzedaży towaru kolekcji SS16 w lipcu i sierpniu 2016.

W kosztach działalności operacyjnej i w pozostałych kosztach operacyjnych za III kwartał 2016 Spółka ujęła rezerwy i odpisy na zamknięcie marki Tallinder w łącznej kwocie 24,5 mln zł.

Zysk operacyjny za III kwartał 2016 roku wyniósł 4,8 mln zł.

Saldo przychodów i kosztów finansowych w III kwartale 2016 było ujemne i wyniosło 8 mln zł.

W III kwartale 2016 GK LPP odnotowała stratę netto w wysokości 6 mln zł.

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2016 roku.

 

RB 52 2016 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2016