Walne zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (25.06.2010)

25.06.2010

25 czerwca 2010 roku od godz. 10:30 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

Ogłoszenie Zarzadu LPP SA z siedziba w Gdansku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)

ZWZ PROJEKTY UCHWAŁ (plik pdf)

ZARZĄD OPINIE I UZASADNIENIA WZA (plik pdf)

RN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 (plik pdf)

RN OCENA PRACY I SYSTEMU KONTROLI (plik pdf)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LPP SA ZWOŁANYM NA DZIEN 25 CZERWCA 2010 UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY_OSOBY FIZYCZNE (plik pdf)

OPINIA RADY NADZORCZEJ WZA (plik pdf)

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWZ LPP SA ZWOŁANYM NA DZIEN 25 CZERWCA 2010 (plik pdf)

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW (plik pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA (plik pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA (plik pdf)

Wniosek akcjonariusza WZA (plik pdf)

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA (plik pdf)

Załącznik: Uchwały (plik pdf)

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI