Walne zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (14.06.2013)

14.06.2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)

Projekty uchwał (plik pdf)

Karta do głosowania (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna (plik pdf)

Sprawozdanie Komitetu Audytu (plik pdf)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik pdf)

Informacja o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów (plik pdf)

Ocena sprawozdania finansowego (plik pdf)

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego (plik pdf)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy (plik pdf)

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA (plik pdf)

Ocena kompleksowej sytuacji spółki (plik pdf)

Uchwała w sprawie zmiany przeznacznie akcji własnych (plik pdf)

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 (plik pdf)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania obowiązków Komitetu Audytu w 2012 roku (plik pdf)

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej oraz uzasadnienie kandydatury (plik pdf)

Uchwały_WZA_LPP_2013 (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI