Walne zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (23.06.2014)

23.06.2014

Instrukcja głosowania (plik pdf)

Karta do głosowania (plik pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (plik pdf)

Opinia RN (plik pdf)

Pełnomocnictwo osoba fizyczna (plik pdf)

Pełnomocnictwo osoba prawna (plik pdf)

sprawozdanie komitet audytu (plik pdf)

sprawozdanie RN z działalności (plik pdf)

Uchwała RN w spr dywidendy (plik pdf)

Uchwała RN w spr przyjęcia sprawozdania z wykonywnaia obowiązków Komitetu Audytu (plik pdf)

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN za 2013 (plik pdf)

Uchwała RN w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych (plik pdf)

VI WZA projekty uchwał (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/Uchwała RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/Uchwała RN ocena sprawozdania finansowego.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/2/Informacja akcje i glosy.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2014-23-06/2/Uchwała RN kompleksowa ocena sytuacji spółki.pdf (plik pdf)

Uchwaly WZA LPP 2014.pdf (plik pdf)

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI