Walne zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (25.06.2012)

25.06.2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)

Projekt Uchwał (plik pdf)

Instrukcja dotycząca sposóbu głosowania na ZWZA (plik pdf)

Informacja o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoby prawne (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna (plik pdf)

Ocena kompleksowej sytuacji spółki (plik pdf)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik pdf)

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA (plik pdf)

Ocena sprawozdania finansowego (plik pdf)

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego (plik pdf)

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy (plik pdf)

Uchwały (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI