Walne zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (27.06.2011)

27.06.2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (plik pdf)

Projekty Uchwał (plik pdf)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ LPP SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r. (plik pdf)

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoby prawne (plik pdf)

Wzór pełnomocnictwa – osoby fizyczne (plik pdf)

Regulamin Programu Motywacyjnego (plik pdf)

PROGNOZNOWANE KOSZTY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO (AKCJE SERII L) (plik pdf)

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na 27 czerwca 2011 roku (plik pdf)

Zarząd WZA uzasadnienia i opinie (plik pdf)

RN ocena kompleksowej sytuacji spółki (plik pdf)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2010 (plik pdf)

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA (plik pdf)

Uchwały (plik pdf)

Informacja na temat dywidendy (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI