ZOBOWIĄZANIE LPP
DO OCHRONY
LASÓW
0r.

Rozpoczęcie
współpracy
z Canopy

0obszary

ochrony lasów
na całym
świecie

LPP S.A.Zrównoważony rozwójŚrodowiskoLPP rozpoczęło współpracę z Canopy