W KIERUNKU
GOSPODARKI
CYRKULARNEJ
0

audytów
dotyczących
praw człowieka

0tys.

drzew uchronionych przed wycinką
dzięki ponownemu używaniu ponad
2 mln kartonów zbiorczych

Sprawozdanie
Zrównoważonego Rozwoju


ZA ROK 2022/2023

Od 2017 r. publikujemy raporty niefinansowe, w których wyjaśniamy nasze cele i zobowiązania. Pokazujemy też w nich wyniki finansowe oraz opisujemy środowiskowe i społeczne skutki naszej działalności. Każdy raport to kompendium wiedzy na temat LPP, naszego modelu biznesowego oraz wpływu wywieranego na życie naszych pracowników, członków lokalnych społeczności i środowisko naturalne. To również doskonała podstawa do weryfikacji postępów w realizacji przyjętych przez nas celów. Tegoroczna formuła raportu zawiera się w 2 dokumentach: Sprawozdaniu Zrównoważonego Rozwoju, w którym zawarty jest również Raport klimatyczny przygotowany z wykorzystaniem rekomendacji TCFD i taksonomia UE oraz w ESG Fact Sheet, zawierającym zestawienie najistotniejszych danych liczbowych dotyczących Grupy LPP.


MODEL BIZNESOWYCzy w czasie toczą ...

Czy w czasie toczącej się wojny w Ukrainie, najtrudniejszych od wielu lat uwarunkowań makroekonomicznych jest przestrzeń do rozmowy na temat wyzwań klimatycznych i bardziej racjonalnego wykorzystywania zasobów? Myślę, że tak. W LPP bez względu na okoliczności trzymamy się przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju.

Marek Piechocki,
prezes zarządu LPP

Opieramy naszą strategię na trzech filarach – modelu omnichannel, digitalizacji i zrównoważonym rozwoju. Realizacji założeń strategicznych nie zmienił trudny rok 2022/2023, który tak mocno zdominowała wojna w Ukrainie. Zamknęliśmy wszystkie sklepy stacjonarne oraz sprzedaż online na rynku rosyjskim, który stanowił blisko 25% przychodów. Naszą biznesową odpowiedzią była decyzja o szybkim wzmocnieniu dostępności oferty marek LPP w krajach zachodniej i południowej Europy – zarówno w salonach, jak i poprzez sklepy internetowe.

lppsa raport roczny model biznesowy projektowanie 2022 pl

3 biura projektowe w Polsce
(Gdańsk, Kraków, Warszawa)
oraz 1 biuro w Hiszpanii (Barcelona)

Ponad 338 projektantów,
5 zróżnicowanych marek

lppsa raport roczny model biznesowy produkcja 2022 pl

1 238 dostawców
z Azji i Europy

Nie posiadamy
własnych zakładów
produkcyjnych

lppsa raport roczny model biznesowy wysylka i logistyka 2022 pl

Globalna sieć zaopatrzenia i dystrybucji obejmująca

3 centra dystrybucyjne i 5 magazynów Fullfilment Center

459 tys. m2 powierzchni magazynowej

lppsa raport roczny model biznesowy sprzedaz 2022 pl

Dostępność naszych marek na 39 rynkach w tym w 27 krajach offline i 34 online

1962 salonów o łącznej
powierzchni 1 673 tys. m2

Prawie 430 mln sztuk odzieży
sprzedanych rocznie

29 930

pracowników na świecie
w tym 16 686
w Polsce

1 962

salony
w 27 krajach na
3 kontynentach

prawie 430 mln

sztuk odzieży
sprzedawanych
rocznie

Wyniki biznesowe

Nasze wyniki w roku obrotowym 2022/2023:

 • Przychody z kanału e-commerce w roku obrotowym 2022/2023 osiągnęły wartość 4 392 mln zł (19,3% wzrost r/r),
 • Wysokie zaangażowanie inwestycyjne na poziomie 1 157 mln zł, w tym 736 mln zł na rozwój sieci salonów stacjonarnych i 421 mln zł na rozwój infrastruktury (CAPEX),
 • Napędzamy polski eksport: jego wartość w raportowanym roku obrotowym wyniosła ponad 9 mld zł. Już 56,9% z 16,0 mld zł naszych przychodów pochodzi z zagranicy,
 • Nasze przychody netto ze sprzedaży w roku obrotowym 2022/2023 to 16 mld zł,
 • Nasz wkład do budżetu Polski wyniósł ponad 1,7 mld zł.

Nagrody i rankingi w raportowanym okresie

Dobre praktyki i inicjatywy LPP na rzecz odpowiedzialnego biznesu są doceniane w licznych konkursach i rankingach. Przyznane nagrody i wyróżnienia traktujemy zarówno jako wyraz uznania dla naszych starań, jak i motywację do dalszej pracy nad wdrażaniem najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w naszej organizacji i łańcuchu wartości.

LISTKI CSR
TYGODNIKA POLITYKA

(POLITYKA)
Złoty Listek za całokształt prowadzanych działań oraz Zielony Listek, przyznawany po raz pierwszy firmom, dla których ograniczenie negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań biznesowych.

ZŁOTE
SPINACZE

(ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS)
Nagroda Złote Spinacze za kampanię „Dbaj o ubranie. Czytaj. Sprawdzaj. Pielęgnuj”, promującą prawidłową i odpowiedzialną pielęgnację odzieży.

BADANIE RELACJI INWESTORSKICH
W SPÓŁKACH WIG30

(PARKIET i IZBA DOMÓW MAKLERSKICH)
Pierwsze miejsce w badaniu relacji inwestorskich w spółkach WIG30 w ocenie analityków i instytucji finansowych.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W LPP z roku na rok zmieniamy standardy produkcji odzieży oraz sposób, w jaki je sprzedajemy. Konsekwentnie realizujemy cele ograniczania wpływu naszego łańcucha wartości na klimat i środowisko. Zmieniają się nasz transport, logistyka oraz nasze biura i magazyny. W 2022 roku:


 • przystąpiliśmy do amfori BSCI, czyli organizacji, która jest jednym z wiodących globalnych inicjatorów działań na rzecz zrównoważonej produkcji i handlu, również w branży odzieżowej,
 • rozpoczęliśmy współpracę z polskim startupem Use Waste, z którym wspólnie pracujemy nad chemicznym recyklingiem poliestrowych ubrań. Na ten cel do końca 2023 roku przeznaczymy milion złotych,


 • złożyliśmy do SBTi tzw. Target Sumbission Form, zawierający kluczowe informacje na temat opracowanych celów. Są to cele absolutnej redukcji emisji w zakresach 1 i 2 oraz dwa cele w zakresie 3 obejmujące kategorie, w których emisje naszego łańcucha wartości są najwyższe i przejawiają największy potencjał do dekarbonizacji,
 • przeprowadziliśmy kampanię „Dbaj o ubranie. Czytaj. Sprawdzaj. Pielęgnuj”. Na stronie internetowej www.dbajoubranie.pl zamieściliśmy praktyczne informacje o sposobach prania, suszenia i prasowania odzieży, które ograniczają jej zużycie. Dodaliśmy też specjalny kalkulator emisji, który pomaga zrozumieć w jaki sposób działania te ograniczają emisje CO2 do atmosfery.
567 ton

ograniczyliśmy zużycie
plastiku – zakupy z Reserved
i Mohito nie są już wysyłane
w dodatkowych foliopakach

17 mln

sztuk odzieży
posiadającej w składzie
bawełnę
Cotton made in Africa

80%

odzieży marek LPP
produkowanej w Bangladeszu
i 70% w Pakistanie zgodne
ze standardami ZDHC

2 156 811

kartonów użyliśmy ponownie,
co przekłada się na
ok. 41 000
zaoszczędzonych drzew

WPŁYW SPOŁECZNY

Nasza mapa interesariuszy pozwala na wdrażanie zróżnicowanych form ich zaangażowania. Dialog z każdym z nich jest dla nas ważny i istotnie wpływa na procesy decyzyjne dotyczące ESG oraz na proces raportowania niefinansowego. W obszarze dbałości o klienta produkcję zlecamy starannie wybranym dostawcom, szczególnie dbając o przestrzeganie etyki i praw człowieka w zakładach pracy. W naszych spółkach wdrożyliśmy liczne regulaminy oraz procedury, aby zapewnić jeden standard zatrudniania i budowania relacji z pracownikami. Nieustannie dbamy również o nasze zaangażowanie społeczne poprzez liczne działania Fundacji LPP, która niesie realną pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz młodzieży wykluczonej społecznie. Jednocześnie w ramach Fundacji koordynowane są również liczne wolontariackie działania oddolne oraz realizowane są projekty na rzecz lokalnej społeczności a także ekologii i ochrony środowiska.

ŁAŃCUCH DOSTAW

147 lpp partnerem cotton made in africa
 • Kontynuujemy działania w ramach międzynarodowych stowarzyszeń i inicjatyw, m.in. International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry, Cotton made in Africa, Zero Discharge of Hazardous Chemicals.
 • W 2022 roku przyjęliśmy nową „Politykę Grupy LPP dotyczącą poszanowania praw człowieka”. Dokument określa zasady mające na celu zapewnienie poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości Grupy LPP, przeciwdziałanie niekorzystnemu wpływowi naszej działalności oraz minimalizowanie ryzyk z nim związanych.
LPP dołączyło do sygnatariuszy porozumienia Accord Pakistan
 • Wszystkie fabryki i dostawcy, którzy chcą współpracować z LPP, zobligowani zostają do akceptacji i wdrożenia „Kodeksu Postępowania LPP”. Dokument precyzyjnie określa nasze wymagania dotyczące warunków pracy.
 • Przestrzeganie kodeksu jest regularnie sprawdzane przez nasz zespół audytorów, lub niezależne firmy audytorskie (np. Qima) oraz we współpracy z międzynarodowymi organizacjami (m.in.International Accord i amfori BSCI) – w roku 2022/2023 przeprowadziliśmy łącznie 719 audytów dotyczących praw człowieka.
9 309

kontroli jakości
w roku 2022/23

100%

ubrań dla dzieci
kontrolowanych za pomocą
specjalnych wykrywaczy metalu

18

audytów w Chinach
i Bangladeszu
pod kątem
występowania wilgoci

88

audytów QAS
(Quality Assurance System)
w roku 2022/23

MIEJSCE PRACY

W roku 2022/2023 zatrudnialiśmy w Grupie LPP w Polsce i za granicą 29 930 osób, o 22% więcej niż rok wcześniej. Mamy więcej pracowników w biurach, salonach i obiektach magazynowych – wybitnych ekspertów i zdolnych specjalistów w swoich dziedzinach oraz osoby, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę zawodową.

lppsa raport roczny miejsce pracy 900x600px
 • Pakiet benefitów uzupełniliśmy w 2022 roku o kompleksowy program wellbeingowy „heLPP” dla pracowników i ich najbliższych. ” To szybki, bezpłatny i anonimowy dostęp do pomocy ekspertów – psychologów, doradców finansowych i prawników – którzy swoim doświadczeniem mogą pomóc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.
 • W 2022 roku rozwinęliśmy naszą ofertę szkoleń, zwłaszcza programów skierowanych do managerów. Wzmocniliśmy nasz zespół trenerski, a w razie potrzeby wspomagaliśmy szkolenia ekspertami zewnętrznymi. Rozwijając pracowników, oferujemy jednocześnie przejrzyste ścieżki kariery w LPP i wspieramy praktykę rekrutacji wewnętrznych na wszystkie poziomy stanowisk.
kariera projekty i eventy module image 900x600px 96ppi
 • Uruchomiliśmy Akademię Diversity&Inclusion – cykl 5 interaktywnych, otwartych webinariów, podczas których uczyliśmy się m.in. o nieuświadomionym wykluczaniu i faworyzowaniu, języku włączającym i mikroprzekazach. W każdym z 5 spotkań udział brało średnio ok. 400 osób.
18,3

średnia liczba godzin szkoleniowych
w przeliczeniu na pracownika w LPP

4 779 749

inwestycje w programy rozwojowe
w centrali LPP (średnio 1 357 zł/osobę)

ponad 200

osób skorzystało
z „Programu heLPP”

FUNDACJA LPP

lppsa ludzie lpp pomaga działania prospołeczne 900x600px v2

Fundacja LPP zarządza zaangażowaniem społecznym Grupy LPP i realizuje projekty w trzech obszarach – przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i działania na rzecz społeczności lokalnej, ochrony zdrowia oraz ekologii i ochrony środowiska.Beneficjentami są przede wszystkim dzieci i młodzież z domów dla dzieci, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ofiary katastrof i klęsk żywiołowych. Fundacja wspiera również projekty społeczne organizowane w bezpośrednim sąsiedztwie LPP.

3 099 840

wyniosły darowizny
pieniężne w 2022 roku

21 685 824

to całkowite wsparcie rzeczowe i pieniężne
w ramach akcji #LPPUkrainie

975

wynosła liczba
wolontariuszy LPP

8 212

wyniosła liczba godzin przepracowanych
przez wolontariuszy LPP

180 tys.

wyniosła liczba sztuk odzieży
przekazanej na cele społeczne

Fundacja LPP Wspiera Moda Na Lepszy Start 900x600px96ppi

„Moda na lepszy start” to program społeczny Fundacji LPP skierowany do podopiecznych domów dla dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Fundacji „Rodzinny Gdańsk” oraz Fundacji dla Rodziny „Ogniska Nadziei”.W 2022 roku przekazaliśmy 476 000 zł na działania dla 238 podopiecznych gdańskich organizacji, dając im szansę na rozwój umiejętności i pasji oraz lepszy start w dorosłość. Od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku zrealizowano łącznie ponad 7,7 tys. godzin zajęć dla dzieci z 17 domów.

Fundacja LPP Wspiera Minigranty 900x600px96ppi

Fundacja LPP cyklicznie ogłasza konkurs na MINIGRANTY, czyli program wolontariatu pracowniczego, w którym pracownicy przedstawiają własne inicjatywy i otrzymują do 5000 zł na ich realizację.Od 2019 roku zrealizowano pięć edycji minigrantów, w których zaangażowało się około 130 pracowników, realizując 34 projekty. Łączne dofinansowanie wyniosło blisko 170 000 zł.

lppsa ludzie lpp team 900x600px

Zamieniamy kilometry w złotówki – za każdy kilometr przebiegnięty lub przejechany na rowerze przez pracowników Grupy LPP przekazaliśmy w 2022 roku 38,4 tys. zł. dla Stowarzyszenia „Sopocki Dom” i 19,2 tys. zł dla Placówek opiekuńczo-wychowawczych św. Ludwiki w Krakowie.

ŁAD KORPORACYJNY

Nasz ład korporacyjny wspiera efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację LPP z rynkiem. Wdrożone zasady mają zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu spółki – umacniają transparentność LPP SA jako spółki giełdowej oraz zapewniają równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego.

 • W LPP wdrażamy proces należytej staranności w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych w relacjach biznesowych i w łańcuchu wartości. Celem procesu jest ciągła identyfi kacja wywieranego przez nas wpływu, przeciwdziałanie i minimalizowanie ryzyk z nim związanych poprzez wdrażanie odpowiednich działań zaradczych i naprawczych. Nad wdrożeniem procesu należytej staranności czuwa specjalny zespół powołany w 2023 roku w ramach Komitetu ESG.
 • W 2022 roku opracowaliśmy Procedurę Zarządzania Ryzykiem, która uzupełniła wcześniej przyjęte dokumenty i procesy regulujące zarządzanie ryzykiem. Nowa procedura zawiera szczegółowy opis procesu zarządzania ryzykiem, określa pożądaną kulturę ryzyka oraz etapy procesu zarządzania ryzykiem i jego uczestników. Procedura definiuje także zakres odpowiedzialności oraz wykorzystywane narzędzia.
kariera centrala back office 900x600px 96ppi
 • W LPP zarządzamy kwestiami ESG w sposób scentralizowany, wypracowując spójne dla całej organizacji rozwiązania środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. W 2022 roku rozpoczęliśmy prace, które pozwolą nam w pełni dostosować się do nowej dyrektywy unijnej Corporate Sustainability Reporting Directive oraz do wspólnych w całej UE standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Dyrektor zakupów i ESG raportuje bezpośrednio do Prezesa zarządu LPP. Wsparciem merytorycznym dla zarządu i dyrektora zakupów i ESG w określaniu celów i polityk ESG jest Komitet ESG, w którego skład wchodzą m.in. dyrektorzy kluczowych jednostek organizacyjnych naszej firmy.STRUKTURA ZARZĄDZANIA ESG

LPP SA – Relacje Inwestorskie – Materiały dla Inwestorów – Factbook

Staramy się, aby zapewnić transparentność naszych działań i przejrzystą komunikację ze wszystkimi interesariuszami. Działalność LPP SA, która jest spółką dominującą Grupy LPP, reguluje szereg dokumentów. Przykładem może stosowanie się do nowych zasad ładu korporacyjnego pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN, Zasady Ładu Korporacyjnego), które GPW ogłosiła w 2021 roku. Działalność LPP SA, która jest naszą spółką dominującą w Grupie LPP, regulują w szczególności:


Poznaj nasze raporty

raport esg 2021 22 pl 1200x754px
raport csr 2020 pl
raport csr 2019 pl
raport csr 2018 pl
raport csr 2017 pl
raport kodeks postepowania 2020 pl
modern slavery statement en 2021 2022
raport modern slavery statement 2020 en
raport modern slavery statement 2019 en

Raporty zintegrowane LPP, przedstawiające wyniki niefinansowe i finansowe dla LPP SA i Grupy LPP, powstawały od 2017 r. i początkowo obejmowały rok kalendarzowy. W 2019 r. dane wyjątkowo pochodziły z 13 miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.). Raport z 2020 r. , dotyczy okresu od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przejście w sprawozdawczości z roku kalendarzowego na rok obrotowy, który kończymy ostatniego dnia stycznia, zwiększa użyteczność raportów, ponieważ dzięki temu zabiegowi lepiej oddana jest sezonowość biznesu. W związku z tym najnowszy raport za 2022/23 rok również obejmuje rok obrotowy, czyli okres od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 r.

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2022/23 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport