Z ESG
NA PIERWSZYM
PLANIE
0%

ubrań naszych marek
stanowiły w 2021 R.
kolekcje Eco Aware

0%

kobiet zatrudniamy
na stanowiskach menadżerskich
w centrali LPP

Sprawozdanie
Zrównoważonego Rozwoju


ZA ROK 2021/22

Od 2017 r. publikujemy kompleksowe raporty roczne, w których wyjaśniamy nasze cele i zobowiązania. Pokazujemy też w nich wyniki finansowe oraz opisujemy środowiskowe i społeczne skutki naszej działalności. Każdy raport to kompendium wiedzy na temat LPP, naszego modelu biznesowego oraz wpływu wywieranego na życie naszych pracowników, członków lokalnych społeczności i środowisko naturalne. To również doskonała podstawa do weryfikacji postępów w realizacji przyjętych przez nas celów. Tegoroczna formuła raportu zawiera się w 3 dokumentach: Sprawozdaniu Zrównoważonego Rozwoju, ESG Fact Sheet zawierającym zestawienie najistotniejszych danych liczbowych dotyczących Grupy LPP oraz Raporcie Klimatycznym przygotowanym z wykorzystaniem rekomendacji TCFD.


MODEL BIZNESOWY

Dziś już blisko jedna trzecia transakcji w markach LPP to zakupy online. W ciągu roku konsekwentnie doskonaliliśmy nasze rozwiązania technologiczne i logistyczne, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Bez względu na tempo zmian, nie odpuściliśmy ani na krok wdrażania strategii biznesowej, jak i zrównoważonego rozwoju. Wiedzieliśmy, że konsekwentny i sukcesywny rozwój w duchu modelu omnichannel przy pełnym rozwoju digitalizacji naszego biznesu i w poszanowaniu bliższego i dalszego otoczenia LPP, to dobry i pewny drogowskaz na drodze do dalszego rozwoju.

Marek Piechocki,
prezes zarządu LPP

Klienci po ciężkim 2020 roku i licznych lockdownach z chęcią odwiedzali nasze sklepy – zarówno te stacjonarne, jak i internetowe. Powiększyliśmy niemal o połowę naszą sieć dystrybucji. Uruchomiliśmy kolejne projekty budowy obiektów logistycznych. Wydzieliliśmy z naszych struktur oddzielną spółkę IT – Silky Coders. W ręce naszych klientów oddaliśmy też pierwszą aplikację mobilną Reserved, natomiast na początku roku przyspieszyliśmy proces wdrażania technologii RFID w markach Mohito, Cropp i House.

lppsa raport roczny model biznesowy projektowanie 2022 pl

3 biura projektowe w Polsce
(Gdańsk, Kraków, Warszawa)

Ponad 300 projektantów,
5 zróżnicowanych marek

lppsa raport roczny model biznesowy produkcja 2022 pl

1 115 dostawców
z Azji i Europy

2 biura przedstawicielskie w Azji
(Shanghaj, Dhaka) wspomagające
proces produkcji

Ok. 7% kolekcji naszych wszystkich
marek produkowanych w bliskim
sąsiedztwie, a 93% w Azji

Nie posiadamy własnych
zakładów produkcyjnych

lppsa raport roczny model biznesowy wysylka i logistyka 2022 pl

371 tys. m2 łącznej
powierzchni magazynowej

Centra dystrybucyjne w Polsce
i na świecie

Ponad 41 mln zamówień zrealizowanych
w e-commerce w roku obrotowym

lppsa raport roczny model biznesowy sprzedaz 2022 pl

Dostępność naszych kolekcji
(sklepy stacjonarne i online)
w 39 krajach na 3 kontynentach

2 244 salonów o łącznej
powierzchni 1 888 tys. m2
w 26 krajach

Sprzedaż online w 33 krajach

Około 412 mln sztuk odzieży
sprzedanych rocznie

31 808

pracowników na świecie
w tym 15 163 w Polsce

2 244

salony w 26 krajach na 3 kontynentach
(21% wzrostu rok do roku)

412 mln

sztuk odzieży
sprzedawanych rocznie

Wyniki biznesowe

lppsa raport roczny wyniki biznesowe metka 2022 900x900px pl

W roku obrotowym 2021/2022 przeszliśmy głęboką transformację technologiczną, logistyczną i sprzedażową. Strategia umacniania pozycji organizacji omnichannelowej jest skuteczną odpowiedzią na wyzwania prowadzenia działalności gospodarczej w czasach postcovidowych, czego dowodzą nasze wyniki.

 • Przychody z kanału e-commerce w roku obrotowym 2021/22 osiągnęły wartość 3 961,1 mln zł (78% wzrost r/r).
 • Wysokie zaangażowanie inwestycyjne na poziomie 1 325 mln zł, w tym 912 mln zł na rozwój sieci salonów stacjonarnych i 413 mln zł na rozwój infrastruktury (CAPEX).
 • Napędzamy polski eksport: jego wartość w raportowanym roku obrotowym wyniosła 8,5 mld zł. Już 60,7% z 14,0 mld zł naszych przychodów pochodzi z zagranicy.
 • Nasze przychody netto ze sprzedaży w roku obrotowym 2021/22 to 14 mld zł.
 • Nasz wkład do budżetu Polski wyniósł ponad 1,5 mld zł.

Nagrody i rankingi w raportowanym okresie

Dobre praktyki i inicjatywy LPP na rzecz odpowiedzialnego biznesu są doceniane w licznych konkursach i rankingach. Przyznane nagrody i wyróżnienia traktujemy zarówno jako wyraz uznania dla naszych starań, jak i motywację do dalszej pracy nad wdrażaniem najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w naszej organizacji i łańcuchu wartości. Z dumą przedstawiamy wyniki konkursów i rankingów, w których LPP zostało wyróżnione w roku obrotowym 2021/22.

Nagrody dla lpp

SPÓŁKA ŚWIADOMA KLIMATYCZNIE

(SEG/FSR/BVP)

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek ma na celu ocenę świadomości dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu. Analizie poddawane są informacje pochodzące z raportów rocznych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaledwie kilku- kilkunastu spółkom udaje się sprostać wymaganiom, które będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorstw po wejściu w życie unijnej dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive).

Listki CSR Tygodnika Polityka

(Polityka)

„Srebrny Listek CSR” – wyróżnienie przyznawane w oparciu o oceną takich obszarów działalności organizacji jak: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

NAJLEPSZE BIURO W TRÓJMIEŚCIE

(OFFICE SUPERSTAR CBRE)

Tytuł Najlepszego Biura w Trójmieście w konkursie Office Superstar dla nowego biurowca LPP w Gdańsku. Doceniono m.in. połączenie tradycji z nowoczesnością architektury, rozwiązania wspierające dobrostan pracowników i user experience, rozwiązań przestrzennych i materiałowych budynku.

Wyróżnienie w kategorii „Innowacje i technologie” Office Superstar dla nowego biurowca LPP w Gdańsku. Kapituła doceniła m.in. zastosowane w nim prośrodowiskowe rozwiązania.

Rankingi

1. miejsce / GIEŁDOWA
SPÓŁKA ROKU

(PULS BIZNESU)

Najstarszy, a zarazem najbardziej prestiżowy ranking na polskim rynku kapitałowym ocenia spółki w oparciu o kryteria „ranking główny oraz relacje z inwestorami”.

Tytuł Spółki
Świadomej Klimatycznie

(SEG/FSR/BVP)

Tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w 3. edycji badania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Fundacji Standardów Raportowania i Bureau Veritas Polska.

LPP otrzymało
wysoką ocenę „B−”

(CDP Climate Change 2020)

W przeprowadzonym przez międzynarodową organizację Carbon Disclosure Project badaniu CDP Climate Change 2020 LPP otrzymało wysoką ocenę „B−”.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Zrównoważona moda, zmniejszanie oddziaływania środowiskowego i odpowiedzialność społeczna – to hasła, które nam przyświecają, gdy planujemy i podejmujemy decyzje – od tych w skali mikro do tych globalnych. Na każdym kroku dbamy, by działać fair, co doceniają nasi pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci. Przede wszystkim chcemy jednak, by odczuła to nasza planeta.

lppsa raport roczny oddziaływanie na srodowisko metka 900x600px

 • Sygnujemy nasze kolekcje znakiem Eco Aware, poświadczającym, że dany model zawiera odpowiedni udział procentowy bardziej przyjaznych środowisku materiałów bądź został wyprodukowany w fabryce spełniającej wytyczne Eco Aware Production.
 • Wypracowaliśmy i zaczęliśmy wdrażać u dostawców standard Eco Aware Production, kładący nacisk na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i wprowadzenie zamkniętego obiegu wody i energii w procesie produkcji.
 • Rozpoczęliśmy wdrażanie programu Eco Aware Stores, dzięki któremu zmniejszamy oddziaływanie na środowisko naturalne na etapie sprzedaży.
lppsa raport roczny oddziaływanie na srodowisko zdhc 900x600px v2

W 2021 r. dołączyliśmy do dwóch ważnych inicjatyw, działających na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu środowiskowego w łańcuchu dostaw:

 • Canopy – rozpoczęliśmy współpracę z organizacją, której celem jest rozwijanie wśród przedsiębiorców praktyk biznesowych na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych na świecie, poprzez wdrażanie zmian w sferze zakupów papieru, opakowań i tkanin z masy celulozowej.
 • Cotton Made in Africa – zostaliśmy partnerem szanowanego na całym świecie projektu, który ma na celu standaryzację upraw bawełny pochodzącej z Afryki

Nasze działania na rzecz zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz inicjatywy zmierzające do redukcji śladu węglowego zostały docenione wysoką notą w międzynarodowym rankingu CDP Climate Change 2020.

lppsa raport roczny oddziaływanie na srodowisko ikony eco aware 600x600px 2022

ECO AWARE

produkt i produkcja


26%

odzieży wszystkich marek
LPP (wzrost 7% r/r) oraz 38%
marki Reserved (wzrost 6%
r/r) to kolekcje Eco Aware30%

fabryk w południowej
Azji objętych programem
Eco Aware Production

lppsa raport roczny oddziaływanie na srodowisko ikony bezpieczenstwo chemiczne 600x600px 2022

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

w produkcji


70%

odzieży LPP produkowanej
w Bangladeszu i Pakistanie
zgodna ze standardami
bezpieczeństwa ZDHC1.

polska firma, która
przystąpiła do
ZDHC

lppsa raport roczny oddziaływanie na srodowisko ikony packaging aware 600x600px 2022

PACKAGING AWARE

plastik pod kontrolą


445 ton

plastiku wyeliminowaliśmy
z obiegu dzięki rezygnacji
z plastiku w wysyłkach online
marek Reserved i Mohito1 015 ton

plastiku mniej
w opakowaniach
od 2017 r.

lppsa raport roczny oddziaływanie na srodowisko ikony zr 600x600px 2022

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

w budynkach LPP w Polsce


4 000

paneli fotowoltaicznych
na dachu Centrum
Dystrybucyjnego w Brześciu
Kujawskim10 lat

większość biur i Centrum
Dystrybucyjne w Pruszczu
Gdańskim będą zasilane
energią odnawialną

Dzięki projektowi Control Tower wdrożyliśmy proces standaryzacji kartonów. Ograniczyliśmy zużycie opakowań zbiorczych i ich ponowne wykorzystanie w procesie dystrybucji towaru do sklepów stacjonarnych. Ponowna używalność kartonów wzrosła z 10% do 50%. Tylko w ciągu minionego pół roku odzyskaliśmy w ten sposób blisko 900 tys. kartonów, tym samym ratując przed wycinką 17 tysięcy drzew.

WPŁYW SPOŁECZNY

Nasza mapa interesariuszy pozwala na wdrażanie zróżnicowanych form ich zaangażowania. Dialog z każdym z nich jest dla nas ważny i istotnie wpływa na procesy decyzyjne dotyczące ESG oraz na proces raportowania niefinansowego. W obszarze dbałości o klienta produkcję zlecamy starannie wybranym dostawcom, szczególnie dbając o przestrzeganie etyki i praw człowieka w zakładach pracy. W naszych spółkach wdrożyliśmy liczne regulaminy oraz procedury, aby zapewnić jeden standard zatrudniania o budowania relacji z pracownikami. Nieustannie dbamy również o nasze zaangażowanie społeczne poprzez liczne działania Fundacji LPP, która niesie realną pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz młodzieży wykluczonej społecznie. Jednocześnie w ramach Fundacji koordynowane są również liczne wolontariackie działania oddolne oraz realizowane są projekty na rzecz lokalnej społeczności a także ekologii i ochrony środowiska.

ŁAŃCUCH DOSTAW

lppsa raport roczny łancuch dostaw 900x600px v1

Od lat rozwijamy się w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi i godnymi zaufania dostawcami. Ramy naszego partnerstwa reguluje LPP Quality Guidebook, który definiuje standardy jakościowe produktów, oraz autorski Kodeks Postępowania LPP, wyznaczający standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy z dostawców jest zobligowany do przestrzegania wytycznych kodeksu. Dokument uwzględnia zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zobowiązuje on też dostawców do dbałości o środowisko naturalne. Troszczymy się o jakość współpracy z partnerami, wprowadzając rozwiązania kontrolne w łańcuchu dostaw. Przykładamy szczególną wagę do rozpowszechniania naszych standardów wśród dostawców i weryfikujemy ich przestrzeganie.

 • Współpracujemy z 1115 dostawcami z Azji i Europy, realizując zamówienia i umożliwiając im utrzymanie miejsc pracy oraz ciągłość produkcji.
 • Jako jeden z pierwszych producentów odzieży znaleźliśmy się na opracowanej przez The Worker Rights Consortium (WRC) liście firm, które przestrzegają zobowiązań wobec dostawców produkujących nasze kolekcje.
 • Przeprowadziliśmy 609 audytów BHP, warunków pracy i przestrzegania praw człowieka. W 2020 roku było ich 197. To ogromny progres.
 • W roku obrotowym 2021/22 przeprowadziliśmy 98 audytów zarządzania kontrolą jakości w fabrykach (audyty wg systemu QAS – quality assurance system). Programem tym zostało objętych 51 fabryk. Poziom poprawy systemy kontroli jakości w audytowanych fabrykach podniósł się o 8,5%.
lppsa raport roczny łancuch dostaw 900x600px v3

Bezpieczeństwo, warunki pracy i kontrole jakościowe w fabrykach

34,9

mln zł łącznie zainwestowaliśmy
w bezpieczeństwo w fabrykach
przez ostatnie lata.
W samym 2021
było to 5,6 mln.

609

audytów BHP, warunków
pracy i przestrzegania praw
człowieka przeprowadziliśmy.
W 2020 roku było ich 197.
To ogromny progres.

13 307

kontroli jakościowych
przeprowadziliśmy pod kątem
bezpieczeństwa naszych
produktów w roku obrotowym
2021/2022

PRODUKCJA

lppsa raport roczny łancuch dostaw produkcja 900x600px v4

CO ZROBILIŚMY W TYM OBSZARZE W ROKU OBROTOWYM 2021/22:

 • Członkostwo w stowarzyszeniu International Accord.
 • Przedstawiciele zarządu LPP wraz z kluczowymi menadżerami z Polski i spółek zagranicznych odbyli szkolenia i warsztaty w zakresie międzynarodowych wytycznych dotyczących praw człowieka przyjętych przez ONZ oraz OECD. W efekcie podjętych działań, przy wsparciu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu (PIPCB), w 2021 roku LPP opracowało zunifikowany dokument „Politykę Grupy LPP” dotyczącą poszanowania praw człowieka.
lppsa ludzie dostawcy audyty 900x600px
 • Kontynuujemy zaangażowanie w inicjatywę Zero Discharge of Hazardous Chemicals. 70% odzieży LPP produkowanej w Bangladeszu i Pakistanie zgodna ze standardami zrównoważonego bezpieczeństwa chemicznego ZDHC. 25 fabryk w Pakistanie i 72 w Bangladeszu produkowały kolekcje naszych marek według standardu ZDHC.
 • Rozpoczęliśmy współpracę z Canopy i Cotton Made in Africa, aby oprócz ochrony środowiska, zadbać również o warunki życiowe rolników i pracowników fabryk.
lppsa raport roczny łancuch dostaw 900x600px v2

Troska o ochronę praw człowieka wśród naszych dostawców – Kluczowe zagadnienia:

 • Gwarantowanie bezpieczeństwa pracowników w zakładach produkcyjnych.
 • Zapewnienie, że są oni traktowani z godnością.
 • Edukowanie dostawców na temat konieczności przestrzegania praw człowieka.
 • Dbanie o stabilność zatrudnienia pracowników naszych dostawców w czasie pandemii.

MIEJSCE PRACY

lppsa raport roczny miejsce pracy 900x600px

Rok 2021 był dla Grupy LPP czasem intensywnego rozwoju, który spowodował konieczność prowadzenia rekrutacji na ogromną skalę. Przeprowadziliśmy również znacząco większą niż kiedykolwiek w naszej historii liczbę rekrutacji wewnętrznych. Nasi pracownicy brali udział w rekrutacjach na wszelkie poziomy stanowisk – od specjalistycznych, po dyrektorskie.

Dynamika zmian zachodzących w strukturach organizacyjnych skutkowała przeprowadzeniem szeregu działań służących utrzymaniu efektywności procesów rekrutacji, wdrażania i rozwoju pracowników, a także budowania i zarządzania zespołem.

 • Na koniec roku 2021 zatrudnienie Grupy LPP wynosiło 31 808 osób, 15 163 w Polsce.
 • Jednym z największych wyzwań HR w roku 2021 było uruchomienie Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim i rekrutacja na potrzeby jego działania. Jest to obiekt, w którym docelowo znajdzie zatrudnienie ok. 500 osób.
 • Wdrożyliśmy Kartę HR – nowe narzędzie ułatwiające Regionalnym Specjalistom ds. HR weryfikację i podnoszenie jakości w kluczowych obszarach zarządzania personelem w salonach: rekrutacji, wdrożenia i rozwoju pracowników, budowania i zarządzania zespołem.
 • Cały czas dbamy o minimalizowanie wskaźnika luki płacowej (ang. gender pay gap). Nie zgadzamy się na różnicowanie wynagrodzeń przez wzgląd na żadne cechy różnorodności, dlatego w LPP w 2021 wskaźnik ten wyniósł 4%.
 • Pod koniec 2021 roku postanowiono, że wszyscy pracownicy centrali LPP otrzymają 10 proc. podwyżkę wynagrodzenia. Na przełomie 2021 i 2022 roku trwały również prace nad nową polityką wynagrodzeń dla sieci sprzedaży. W związku ze zmianą modelu podatkowego w Polsce, zarząd LPP postanowił również zapewnić rekompensaty wszystkim tym pracownikom, którzy odczują negatywnie skutki wprowadzonych zmian podatkowych.
 • Wdrożyliśmy nowoczesną platformę LMS, wspierającą tworzenie kontentu szkoleniowego. W wyniku tych oraz pozostałych zmian w obszarze e-learningu pracownicy zrealizowali w tym roku 55 000 godzin szkoleniowych.
54%

kobiet na stanowiskach
kierowniczych i dyrektorskich
w naszej Centrali

87%

kobiet wśród
wszystkich naszych
pracowników

Wiemy, że odpowiedzią na szybko zmieniające się warunki jest tylko ustawiczna edukacja, rozwijająca potencjał pracowników i wspierająca ich motywację. Skuteczne szkolenia to te, które odpowiadają bezpośrednio na aktualne problemy i wyzwania, z jakimi borykają się zespoły.

lppsa raport roczny miejsce pracy pracownicy 900x900px v1
 • We wdrażaniu nowych pracowników pomaga nam jednolity standard Fit Into Fashion – Onboarding.
 • Średnia liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika w LPP SA wyniosła 18,4.
 • W samej centrali w naszych szkoleniach i warsztatach wzięło udział 3 701 osób.
 • Przeprowadziliśmy 30 warsztatów współpracy w zespołach i między zespołami oraz na linii manager zespół. Wzięło w nich udział 200 osób.
 • 100 nowych liderów i managerów zespołów uczestniczyło łącznie przez 39 dni w programach edukacyjnych dla nowych managerów i liderów, które dotyczyły sposobów organizowania pracy, zarządzania zmianą i motywowania, rozwijającej informacji zwrotnej, czy budowania większej świadomości finansowej.
81,3%

pracowników objęło w 2021
r. stanowiska funkcyjne
i menedżerskie w wyniku
awansu wewnętrznego

4 028

mln zł zainwestowaliśmy
w rozwój pracowników
centrali LPP (średnio 1 471 zł
na pracownika)

18,4 h

to średnia liczba godzin
szkoleniowych przypadająca
na jednego pracownika w LPP
SA, 4,5 h w całej Grupie LPP

FUNDACJA LPP

lppsa ludzie lpp pomaga działania prospołeczne 900x600px v2

Fundacja LPP realizuje projekty w 3 kluczowych obszarach: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i działania na rzecz społeczności lokalnej, ochrona zdrowia, ekologia i ochrona środowiska.

Do głównych beneficjentów działań społecznych Fundacji możemy zaliczyć dzieci i młodzież z domów dla dzieci, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, chore lub z niepełnosprawnością, osoby w kryzysie bezdomności, ofiary katastrof czy klęsk żywiołowych.

Wspieramy również projekty społeczne organizowane w bezpośrednim sąsiedztwie LPP. W 2021 roku Fundacja LPP przekazała darowizny w łącznej kwocie ponad 1,6 mln złotych. W ramach tej kwoty mieszczą się darowizny finansowe, darowizny rzeczowe, wolontariat pracowniczy (w tym konkurs minigrantów), partnerstwa merytoryczne, czy autorskie programy społeczne. Z roku na rok zakres oraz zasięg wsparcia Fundacji LPP staje się coraz większy.

374

wolontariuszy zaangażowało
się w akcje wolontariatu
pracowniczego Grupy LPP

ponad 40

organizacji
dobroczynnych otrzymało
wsparcie finansowe

120

podmiotów
otrzymało wsparcie
rzeczowe

Fundacja LPP Wspiera Moda Na Lepszy Start 900x600px96ppi
 • Prowadząc projekt „Moda na lepszy start” wspieramy edukację podopiecznych 17 domów dla dzieci. Dzięki dofinansowaniu Fundacji LPP, od września 2021 r. do stycznia 2022 r. zrealizowano łącznie ponad 3000 godzin zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz rozwojowych. Przekazane środki wykorzystano także na niezbędne leczenie dla podopiecznych gdańskich fundacji. Sukces programu sprawił, że Fundacja LPP postanowiła go kontynuować również w 2022 roku, przeznaczając na ten cel aż 500 000 zł.
 • W ramach działań lokalnych w Brześciu Kujawskim, gdzie powstało nasze nowe Centrum Dystrybucyjne, realizujemy cykliczne działania na rzecz lokalnych społeczności. Jednym z takich projektów jest „Wyprawka dla pierwszaka” – dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej otrzymują od LPP przybory szkolne oraz upominki. W 2021 roku z takiego wsparcia skorzystało 124 uczniów. Dodatkowo uczniowie wszystkich szkół podstawowych uczestniczą w programie edukacyjnym „Angielski z LPP”.
151 Ćwierć miliona złotych od Fundacji LPP
 • Rozpoczęliśmy współpracę ze startupem Wosh Wosh – dołączyliśmy do dwóch akcji – wiosennej („Przekaż wiosnę”) i jesiennej („Zbiórka obuwia dla bezdomnych”) – mających na celu renowację używanego obuwia i przekazanie go do dalszego użytku osobom potrzebującym. Łącznie udało się zebrać 800 par butów, które po dezynfekcji trafiły m.in. do m.in. do Towarzystwa im. Św. Brata Alberta koło Gdańskie, Wspólnoty Chleb Życia w Warszawie i Krakowie oraz Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” w Gdańsku. Fundacja LPP postanowiła kontynuować współpracę z Wosh Wosh również w 2022 roku, rozszerzając współpracę o zbiórkę i renowację używanej odzieży.
 • W ramach projektu realizowanego przez Reserved przekazaliśmy środki na roczne utrzymanie infolinii dla młodzieży zmagającej się z depresją prowadzonej przez Fundację Itaka.
 • W 2021 roku lokalne działania społeczne prowadziły również spółki zagraniczne Grupy LPP. Łącznie przeznaczyły na to kwotę 3 575 117 zł.

ŁAD KORPORACYJNY

Rok 2021 dla Grupy LPP był czasem poświęconym na rzecz działań porządkujących nasze podejście do ESG. W efekcie za wyznaczanie kierunków działań i celów klimatycznych, zatwierdzanie projektów i inicjatyw ograniczających emisje gazów cieplarnianych oraz definiowanie pracy działu ESG odpowiada bezpośrednio prezes zarządu LPP. Ocena ryzyka, w tym ryzyka ESG, w szczególności związanego z klimatem podlega wiceprezesowi zarządu LPP.

121 lpp rozpoczęło współpracę z międzynarodową organizacją Canopy

Dodatkowo członkowie zarządu uczestniczą w cyklicznych briefingach dotyczących zagadnień ESG i zrównoważonego rozwoju, przygotowywanych na zlecenie LPP przez eksperckie podmioty zewnętrzne. Przedstawiciele zarządu biorą także aktywny udział w pracach nad rozwojem podejścia do zarządzania ESG. Dzięki temu rada nadzorcza uzyskuje od zarządu regularne i wyczerpujące informacje na temat realizowanych przez spółkę działań związanych z ESG i może wydać opinię w ich zakresie.

Widząc ogrom wyzwań jakie jeszcze przed nami w zakresie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i wdrażania modelu ESG, w grudniu 2021 roku zarząd LPP utworzył stanowisko dyrektora zakupów i ESG. Do jego odpowiedzialności należą planowanie i koordynacja wdrażania standardów odpowiedzialnego biznesu w Grupie LPP, opracowywanie i wdrażanie wytycznych we wszystkich trzech filarach ESG: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Dyrektor zakupów i ESG raportuje bezpośrednio do Prezesa zarządu LPP. Wsparciem merytorycznym dla zarządu i dyrektora zakupów i ESG w określaniu celów i polityk ESG jest Komitet ESG, w którego skład wchodzą m.in. dyrektorzy kluczowych jednostek organizacyjnych naszej firmy.

lppsa wykres struktura zarządzania esg 2021 22 pl


STRUKTURA ZARZĄDZANIA ESG

LPP SA – Relacje Inwestorskie – Materiały dla Inwestorów – Factbook

Staramy się, aby zapewnić transparentność naszych działań i przejrzystą komunikację ze wszystkimi interesariuszami. Działalność LPP SA, która jest spółką dominującą Grupy LPP, reguluje szereg dokumentów. Przykładem może stosowanie się do nowych zasad ładu korporacyjnego pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN, Zasady Ładu Korporacyjnego), które GPW ogłosiła w 2021 roku. Działalność LPP SA, która jest naszą spółką dominującą w Grupie LPP, regulują w szczególności:


Poznaj nasze raporty

raport esg 2021 22 pl 1200x754px
raport csr 2020 pl
raport csr 2019 pl
raport csr 2018 pl
raport csr 2017 pl
raport kodeks postepowania 2020 pl
modern slavery statement en 2021 2022
raport modern slavery statement 2020 en
raport modern slavery statement 2019 en

Raporty zintegrowane LPP, przedstawiające wyniki niefinansowe i finansowe dla LPP SA i Grupy LPP, powstawały od 2017 r. i początkowo obejmowały rok kalendarzowy. W 2019 r. dane wyjątkowo pochodziły z 13 miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.). Raport z 2020 r. , dotyczy okresu od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przejście w sprawozdawczości z roku kalendarzowego na rok obrotowy, który kończymy ostatniego dnia stycznia, zwiększa użyteczność raportów, ponieważ dzięki temu zabiegowi lepiej oddana jest sezonowość biznesu. W związku z tym najnowszy raport za 2021 rok również obejmuje rok obrotowy, czyli okres od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 r.

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2021/22 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport